NTFU
NIEUWS CONTACT SITEMAP

Home » Home » Disclaimer   |  Inloggen

NTFU Disclaimer
 
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij de NTFU of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de NTFU. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de NTFU.

Contactgegevens NTFU
Nederlandse Toer Fiets Unie
Postbus 326
3900 AH Veenendaal
E-mail: info@ntfu.nl

29 september 2014
 


  
   
Privacy statement  |  Disclaimer